Rejestracja w czterech prostych krokach

  1. Wybierz rodzaj uczestnictwa
  2. Wpisz dane uczestnika/uczestników
  3. Wprowadź dane do faktury
  4. Wyślij formularz

Dlaczego warto wziąć udział w seminarium ?

  • Możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń, mocnych stron, wdrożonych rozwiązań pomiędzy uczestnikami wydarzenia
  • Inspirujące tematy konferencji, gdzie będzie można spotkać doświadczonych ekspertów i autorytety świata nauki
  • Okazja do dyskusji i rozmów z ponad 250 sekretarzami, dyrektorami generalnymi, dyrektorami biur, przedstawicielami działów organizacyjnych, kadr i płac, IT, osobami odpowiedzialnymi za procesy informatyczne w urzędach, administratorami bezpieczeństwa informacji i radcami prawnymi obsługującymi samorządy
  • Doskonałe miejsce do integracji środowiska podczas wieczornej kolacji

Warszawa, 26‑27 czerwca 2018 r.

Proszę wybrać rodzaj uczestnictwa

Kolejny uczestnik