Program konferencji

 

Pobierz program konferencji

26 czerwca 2018

11.00–12.00
Rejestracja uczestników
12.00–12.15
Inauguracja konferencji i powitanie uczestników
12.15–13.00
VIP speaker – Stefan Ferber, Kierownik Departamentu Kadr, Organizacji i IT, miasto Düsseldorf
13.00–13.15
Elektronizacja zamówień publicznych od A do Z
13.15–14.00
Zmiany w statutach po nowelizacji ustaw ustrojowych w praktyce legislacyjnej – wykład Ireneusza Krześnickiego – Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
14.00-14.20
Przerwa kawowa
14.20-15.00
Gość specjalny – prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary – informatyk, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu nt. "Elektroniczna administracja – aktualne i przyszłe wyzwania technologiczne i organizacyjne"
15.00–16.00
Cyfryzacja usług publicznych – model wdrażania, efekty
16.00–17.00
Przerwa obiadowa
17.00–17.45
Organizacja wyborów – zadania JST
17:45-19.15
Przerwa techniczna
19.15–00:00

Dwóch radykalnych artystów - Michał Zadara i Wacław Zimpel - rozpoczęło pracę nad rewizją arcydzieła polskiego romantyzmu: „Snu Srebrnego Salomei” Juliusza Słowackiego. Michał Zadara wystawia ten dramat bez aktorów, a na scenie będzie mu towarzyszyła tylko muzyka Wacława Zimpla. Proszę sobie wyobrazić: jesteśmy na pierwszej próbie nowego spektaklu w teatrze. Michał Zadara opowiada o swojej wizji „Snu srebrnego Salomei”. Aktorzy słuchają, wyobrażając sobie - każdy inaczej - ten dramat, i wspólnie marzą o przyszłej inscenizacji. Reżyser. streszcza fabułę, odgrywa całe sceny, tłumaczy konteksty, cytuje fragmenty książek, prezentuje filmy. CENTRALA chce uchwycić ten moment: wszystko rozegra się w wyobraźni widzów. Na scenie nie ma aktorów. I tak jak po pierwszej próbie aktorzy wychodzą zarażeni ideą reżysera, tak tutaj widzowie wynoszą z teatru ze sobą, w swojej wyobraźni, kształt spektaklu. „Słowacki napisał utwór brutalny i koszmarny. Nie znam innego dramatu z tak detalicznie opisanymi aktami przemocy” - mówi Michał Zadara. - Równocześnie jest to romans, historia miłosna. Nie wiem, czy byłbym w stanie to wyreżyserować. Postaram się to opowiedzieć”. Spektakl koprodukują dwie instytucje zorientowane na innowację w sztuce: STUDIO teatrgaleria oraz CENTRALA. Michał Zadara o swojej nowej inscenizacji: Ten projekt jest spowiedzią artystyczną. Zajmuję się od lat radykalnym światem polskich dramatów romantycznych. Poświęciłem dużą część mojego zawodowego życia na studiowanie i inscenizowanie dzieł poetów romantycznych (14-godzinna inscenizacja „Dziadów" Adama Mickiewicza bez skrótów; trzy wielkie dramaty Słowackiego; dramaty Fredry, Norwida i Krasińskiego) i w tej pracy będę mógł opowiedzieć, czym dla mnie jest ta literatura. Będę mówił sam ze sceny, bez pośrednictwa aktorów. Może to więc być moje najbardziej osobiste spotkanie z literaturą romantyczną i z widownią.

27 czerwca 2018

 

Zarządzanie urzędem
 

HR i prawo pracy
 

Kontakt z mieszkańcem
konsultacje i usługi

10.00–11.00

1. Usprawnianie i automatyzacja procesów w urzędach. Jak poprawić system?
2. Zarządzanie satysfakcją klienta – jaki jest jego sens?
3. Dostosowywanie zarządzania dokumentacją w urzędzie do RODO. Czy wszyscy zdążyli?
4. Komunikacja między urzędami jako prawny obowiązek a jego skutecznosć i prawidłowość
5. Rejestry centralne i lokalne a ich kompatybilność jako wyzwanie

1. Szczegółowe zagadnienia związane z przetwarzaniem danych związanych z zatrudnieniem w świetle RODO
2. Dane osobowe kandydata w procesie rekrutacyjnym w świetle zmian polskich przepisów prawa – problemy i wątpliwości
3. Dane osobowe przetwarzane w okresie zatrudnienia w świetle zmian przepisów prawa – pojawiające się wątpliwości
4. Monitorowanie pracowników

1. Stan wdrażania e-usług w administracji
2. Bezpieczeństwo korzystania z e-usług
3. e-Podatki lokalne – łatwiej, szybciej, przyjaźniej
4. E-obsługa mieszkańca: elektroniczny dostęp do informacji o gruntach i budynkach, terenach pod inwestycje, poprawa udostępnienia informacji dla mieszkańców na temat sposobu załatwienia i przebiegu sprawy

1. Automatyzacja wysyłania powiadomień o zagrożeniach i synchronizacja z Regionalnym Systemem Ochraniania
2. Jakich informacji potrzebują i oczekują mieszkańcy?
3. Dodawanie informacji przez mieszkańców o zauważonych zagrożeniach, awariach, usterkach

11.00–11.30
Przerwa kawowa
11.30–12.30

1. Rola sekretarza w małej i dużej gminie
2. Zalety i wady obecnego modelu funkcjonowania sekretarzy samorządowych
3. Czy obecna pozycja prawna sekretarza wymaga zmian?

1. Czym motywować pracowników poza finansami? Czy pracujemy tylko dla pieniędzy? Kultura JST czyli wiarygodność pracodawcy na każdym etapie, efektywna komunikacja wewnętrzna, dobra atmosfera pracy, poczucie wartości pracowników i budowanie płaszczyzny lojalności.
2. Marka i kultura pracodawcy ma coraz większe znaczenie – jak wypracować ją w urzędzie? Pracownik najlepszym ambasadorem pracodawcy.
3. Czym przyciągnąć specjalistów do urzędu i jak ich skutecznie zatrzymać?

1. Gdzie jednak nadal pojawiają się niebezpieczeństwa i luki w zabepieczeniu tych danych?
2. Czy mieszkańcy zdają sobie sprawę ze swoich nowych uprawnień?
3. Co pokazuje dotychczasowa praktyka i jakie możemy wyciągnąć wnioski na tym etapie?

12.30–13.00
Przerwa kawowa
13.00–14.00

1. Wyzwania stojące przed specjalistami od IT w samorządzie, konieczne działania i inwestycje – jak przekonać do nich włodarzy?
2. Być krok przed hakerem – jakie są najskuteczniejsze sposoby zapobiegania wyciekowi informacji. Słabe punkty w JST
3. Cyberbezpieczeństwo w JST okiem prawnika, czyli prawne aspekty cyberbezpieczeństwa
4. A gdy już dojdzie do naruszeń zasad ochrony danych osobowych – procedura postępowania
5. Zadania i obowiązki JST w nowym projekcie ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa

Jaki wpływ mogą mieć nowe lub projektowane przepisy prawa pracy na funkcjonowanie samorządów? Jak je zastosować w praktyce? Które z dokumentów muszą ulec zmianie, aby były zgodne z nowymi regulacjami.

1. Jak dostosować Contact Center do obsługi osób niepełnosprawnych. Dedykowane rozwiązania informatyczne
2. Rozwiązania do obsługi osób mających problem z dotarciem do urzędu: np. wideoczaty

14.00-14.30
Przerwa kawowa
14.30-15.30

1. Co to jest ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?
2. Jak odróżnić w praktyce wniosek o udostępnienie informacji publicznej od wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego i dlaczego jest to ważne? Jakie mogą być negatywne finansowe konsekwencje pomyłki?
3. Rozróżnienie dostępu i ponownego wykorzystywania w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

1. Granice dopuszczalnej kontroli pracowników przez pracodawcę; gdzie kończy się legalność; prywatność pracownika: monitoring w urzędzie, zdalny monitoring komputerów; przeglądanie korespondencji lub forów społecznościowych; przeszukiwanie toreb, badanie alkomatem
2. Ograniczenia w dostępie do dokumentów w urzędzie – wybór pracowników, zakres i treść ich upoważnień, praktyczne problemy z przestrzeganiem posiadanych upoważnień
3. Kontrola czasu pracy – praktyczne i skuteczne rozwiązania. Jaki czas zaliczamy do czasu pracy w JST?

1. Budżet Obywatelski od nowej kadencji samorządów będzie obowiązkowym narzędziem partycypacji w sporej części polskich gmin a cała reszta pierwszy raz będzie miała zapisana w polskim prawie podstawę prawną do wprowadzenia BO. Co niosą za sobą zaimplementowane w ustawie zmiany? Jakie nieścisłości i problemy spotkają urzędy i rady gminy? Jak ten system działał dotychczas i jak zwiększy się podmiotowość mieszkańców?
2. Jawność głosowania, petycje, inicjatywa uchwałodawczą, zabieranie głosu na sesji przez mieszkańców – ułatwienia czy ograniczenia?
3. Transmisje i rejestracja obrad rad gmin – praktyka a rzeczywistość – czyli jak ma się Facebook do RODO? Czy transmisja obrad rady gminy prowadzona przez BIP będzie miała tak samo oglądających jak ta, która robiona jest przez media społecznościowe? I czy ta druga opcja nie kłóci się z ochroną danych osobowych?
4. Zwiększanie partycypacji obywatelskiej a konstytucyjna zasada demokracji przedstawicielskiej. Czy radni będą mieli mniej praw? Czy urzędnicy dużo więcej pracy?

15.30–16.30
Przerwa obiadowa

Pobierz program konferencji

 


Back to Top