Prelegenci

Iwona Kobus

Radca prawny w Urzędzie m.st. Warszawy, z doświadczeniem zawodowym zdobytym m.in. w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, prowadzi szkolenia z zakresu prawa oświatowego, informacji publicznej, legislacji oraz prawa pracy, w tym z zakresu przeciwdziałania mobbingowi.


Back to Top