Prelegenci

Ireneusz Krześnicki

Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wieloletni, doświadczony samorządowiec (sekretarz miasta Zduńska Wola; zastępca wójta, sekretarz Gminy Ksawerów), autor kilkuset publikacji prawniczych i samorządowych: na portalu samorządowym Wolters Kluwer www.samorzad.lex.pl, w dzienniku Rzeczpospolita, Gazecie Prawnej, tygodniku Wspólnota oraz prasie regionalnej i lokalnej. Autor opracowań książkowych, m.in.: „Technika redagowania uchwał w jednostkach samorządu terytorialnego z przykładami” – ODDK Gdańsk 2008 r., współautor: „Działalność Uchwałodawcza Rady Gminy” wydawnictwo MUNICIPIUM SA, wydanie I 2005 r, i II 2007 r., „Poradnik radnego gminy i powiatu” MUNICIPIUM SA 2006 r.


Back to Top