Prelegenci

Katarzyna Mucha

Specjalistka w zakresie dostępności dla osób głuchych i polskiego języka migowego, tłumaczka z języka polskiego (pisanego) na polski język migowy. Prowadzi warsztaty z doświadczania niepełnosprawności dla urzędników, uczniów, specjalistów od oceny projektów. Prowadzi także kursy PJM. 


Back to Top