Prelegenci

Krzysztof Krakowski

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, wykładowca akademicki specjalizujący się w regulacjach prawa gospodarczego, szlify zawodowe zdobywał od stanowiska podinspektora w Urzędzie Miasta Płocka po funkcję kierownika, przez kilka lat doświadczał faktu, że życie poza urzędem i administracją istnieje będąc dyrektorem przygotowania produkcji w firmie z kapitałem zagranicznym, prowadził przez osiem lat własną firmę,  do samorządu wrócił na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej, obecnie od 2015 roku Sekretarz Miasta Płocka.


Back to Top