Prelegenci

Stanisław Dąbek

Zajmuje się zagadnieniami z obszaru rozwoju cyfrowego, w tym zagadnień telekomunikacyjnych (ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne), a także pomocy publicznej i finansowania projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Jego doświadczenie obejmuje także zagadnienia związane z prawem telekomunikacyjnym, procesem wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej oraz legislacją w tym obszarze. W latach 2015 – 2016 Dyrektor Departamentu/Radca Ministra w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji/Ministerstwie Cyfryzacji.


Back to Top