Prelegenci

Stanisław Friedel

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1986 Główny Księgowy szeregu spółek, m.in. Elektrociepłowni Toruń (obecnie PGE Toruń SA). Broker ubezpieczeniowy od 1999 roku. W EIB SA od 1998 roku na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Finansowego. Obecnie również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.


Back to Top