Prelegenci

Jolanta Ewa Jendrycka

Jolanta Ewa Jendrycka ur. 23 maj 1978 r., mgr Matematyki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pracownik samorządy, specjalista ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych. W latach 2000-2014 pracownik samorządowy Urzędu Gminy Rybno ds. inwestycji i zamówień publicznych. Od roku 2014 do chwili obecnej Sekretarz Gminy Rybno pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Wójta. W pracy samorządowej zajmuje się organizacją pracy urzędu oraz funkcjonowaniem gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Szczególne płaszczyzny zainteresowania to zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków zewnętrznych min. środki przed akcesyjne, środku UE i krajowe, w tym procesy inwestycyjne, prawo wyborcze do jednostek samorządu terytorialnego, tworzenie i obowiązywanie prawa miejscowego. Kierownik projektu: „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych” realizowanego w Urzędzie Gminy Rybno w latach 2006/2007. Kierownik projektu i specjalista ds. zamówień publicznych projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno" realizowany w ramach EFRR Kierownik projektu: „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno” realizowanego w Urzędzie Gminy Rybno.


Back to Top