Prelegenci

Patrycja Kijas

Trener i konsultant w zakresie informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Prowadzi szkolenia dot. ustawy o informatyzacji oraz jej nowelizacji i innych aktów prawnych znowelizowanych w wyniku zmian ww. ustawie, szkolenia przygotowujące użytkowników do pracy w systemie EZD oraz szkolenia z ePUAP (dla użytkowników oraz administratorów lokalnych ePUAP). W przeszłości pracowała w Akademii Polonijnej na stanowisku Kierownika Kancelarii Rektora. Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Częstochowy w Wydziale Nadzoru i Administracji. Do niedawna piastowała stanowisko p.o. Kierownika Referatu Rozwoju, Zarządzania Usługami Elektronicznymi i Sprzętem Komputerowym komórki odpowiedzialnej m.in. za informatyzację Urzędu i podległych jednostek. Aministrowała lokalnie ePUAP, SEKAP, PPK, zajmowała się również szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi dla jednostek podległych w zakresie elektronicznej komunikacji pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego. Od 1 czerwca została wyznaczona na Inspektora ochrony Danych i od tego momentu całe swoje zawodowe życie poświęca zgłębianiu tajemnicy RODO. Absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim - Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu.


Back to Top