Prelegenci

Mikołaj Rotnicki

Propagator filozofii uniwersalnego projektowania. Współtwórca rozwiązań i aplikacji mobilnych wspierających osoby z niepełnosprawnością wzroku. Autor artykułów i publikacji poświęconych nowoczesnym technologiom asystującym. Pasjonat urządzeń z logo nadgryzionego jabłka.


Back to Top