Prelegenci

Daniel Paweł Zadworny

Mgr inż. Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mgr Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Samorządowiec, prawnik, urbanista, rzeczoznawca majątkowy. Autor artykułów o tematyce samorządowej publikowanych w czasopismach naukowych oraz piśmie samorządu terytorialnego „Wspólnota”. W latach 2003-2007 pracownik samorządowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od roku 2007 do chwili obecnej Sekretarz Gminy Dywity pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Wójta. W pracy samorządowej zajmuje się organizacją pracy urzędu oraz funkcjonowaniem gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Szczególne płaszczyzny zainteresowania to planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, w tym procesy suburbanizacji i rozwój obszarów podmiejskich, prawo wyborcze do jednostek samorządu terytorialnego, tworzenie i obowiązywanie prawa miejscowego. Kierownik projektu: „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity” realizowanego w Urzędzie Gminy Dywity. Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne. Projekt dofinansowywany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020. Wartość całkowita : 2 446 900,50 zł, dofinansowanie:  2 072 682,92 zł.


Back to Top