Prelegenci

Krzysztof Pękala

Doświadczony manager IT sektora komercyjnego (branża budowlana - Skanska i telekomunikacyjna - Orange) a obecnie dyrektor Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Nadzorował dużej skali portfele projektowe z budżetami rocznymi przekraczającymi 500 mln zł. Zarządzał ponad 500-osobowymi rozproszonymi zespołami IT. Entuzjasta maksymalizacji wartości biznesowej dostarczanej przez IT oraz wzrostu efektywności organizacji i procesów IT.


Back to Top