Prelegenci

Piotr Kowalski

Członek zarządu spółdzielni socjalnej FADO, ekspert pracujący dla Polskiego Związku Głuchych. Współpracował z większością urzędów marszałkowskich i instytucji zarządzających przy wdrażaniu dostępności w projektach finansowanych ze środków UE. Członek Komisji Ekspertów ds. osób z niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Laureat europejskiej nagrody Innowacje w Polityce za wdrożenie wideotlumacz.pl 


Back to Top