Prelegenci

Piotr Drobek

Dyrektor Zespołu Analiz i Strategii w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Do tego czasu pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO, przewodniczący działających na poziomie UE: Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych oraz Grupy Koordynującej nadzór nad Systemem Informacji Celnej. Jest także pracownikiem naukowo – dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce ochrony danych osobowych, prawnych regulacjach międzynarodowych transferów danych i prawnych aspektach cyberprzestrzeni.


Back to Top