Prelegenci

Agata Bulicz

Dr Agata Bulicz - socjolog, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, absolwentka studiów podyplomowych z Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Trenerów Modelu Współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi zorganizowanej przez Collegium Civitas. Od 2013 roku związana z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych jako specjalista ds. współpracy JST i NGO. Stała współpracowniczka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Autorka publikacji poświęconych zagadnieniom samorządowym, w tym przede wszystkim współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym. Wspiera podmioty administracji samorządowej w tworzeniu dokumentów strategicznych, prowadzaniu konsultacji społecznych, włączaniu mieszkańców i ich grup w procesy decyzyjne oraz w tworzeniu partnerstw lokalnych. W ostatnich latach współtworzy wrocławską koalicję samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju współpracy międzysektorowej. Bezpośrednio zaangażowana w organizację cyklicznego Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych.


Back to Top