Prelegenci

Stanisław Maćkowiak

Prezes Federacji Pacjentów Polskich Absolwent Politechniki Warszawskiej Ekspert d/s Logistyki i systemów w ochronie zdrowia. Zajmuje się tematyką zdrowia publicznego, działając charytatywnie na rzecz polepszenia jakości świadczeń oraz pracą nad zmianami systemowymi dotyczącymi kompleksowej opieki chorych. Inicjator i założyciel Federacji Pacjentów Polskich (FPP). Jest przewodniczącym platformy „Dialog dla Zdrowia” przy MZ. Powołany przez Ministra Zdrowia K. Radziwiłła w skład Zespołu do opracowania zmian systemowych w ochronie zdrowia. Członek Zespołu do opracowania założeń do projektu ustawy o POZ oraz Zespołu ds. chorób rzadkich. Aktywnie pracuje na arenie międzynarodowej współpracując m.in. EPF, EURORDIS, ES PKU. Za zaangażowanie i działalność społeczną w pomocy chorym na rzadkie genetyczne choroby metaboliczne odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.


Back to Top