Prelegenci

Bartłomiej Michałowski

Bartłomiej Michałowski związany jest z rynkiem teleinformatycznym od blisko 20 lat. Od grudnia 2014 pracuje w Orange Polska, gdzie odpowiada za segment Instytucji Publicznych. Zajmuje się rozwiązaniami dla administracji rządowej, samorządowej, służb mundurowych, edukacji i opieki zdrowotnej. Wcześniej karierą zawodową związany był z firmą CISCO, Hewlett-Packard, Statoil i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechatroniki, gdzie uzyskał dyplom w 1993. W 1995 ukończył studia podyplomowe z zarządzania, finansów i marketingu w ramach programu "Copernic" we Francji. W 2000 roku uzyskał dyplom z marketingu przemysłowego na INSEAD w Fontainebleau. W 2013 ukończył program "Innovation for Economic Development (IFED)" na HARVARD Kennedy School of Government. Poza działalnością zawodową, Bartłomiej Michałowski jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Normalne Państwo, autorem dwóch książek („Czy w Polsce może być normalnie?” wyd. MTBiznes w 2003 oraz „Listu z przyszłości” wyd. Czuły Barbarzyńca w 2012), opracowań na temat jednomandatowej ordynacji wyborczej oraz ekspertem ds. nowych technologii w Instytucie Sobieskiego.


Back to Top