Prelegenci

Marcin Radziłowicz

Dr nauk humanistycznych w zakresie historii (specjalność historia państwa i prawa), prawnik. Absolwent m.in. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, KTU Linz (Austria), Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiadacz licencji zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; certyfikatu audytora wewnętrznego ISO 27001:2007; certyfikatu Technologii Informatycznych Elektronicznej Administracji (EITCA-EG IT Certificate); uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek SP i JST (od 2008 r. przewodniczący rad nadzorczych miejskich spółek); wykładowca akademicki. Od 2007 r. zatrudniony na stanowisku Sekretarza Miasta Ełku oraz dodatkowo od 2016 r. pełni funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ełku. Członek m.in. Komisji Administracji Związku Miast Polskich, Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz Grupy Roboczej BUSC przy COI. Współautor projektów informatycznych realizowanych przez Gminę Miasto Ełk i współodpowiedzialny za informatyzację miasta.


Back to Top