Prelegenci

Anna Augustyniak

Sekretarz Województwa Lubelskiego od 2014 roku. Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Życie zawodowe związała z administracją samorządową, gdzie pracuje już od 27 lat. W latach 2010-2014 dyrektor Kancelarii Marszałka. Pracowała także w Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.


Back to Top