Prelegenci

Agata Andruszkiewicz

Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego. Współautorka monografii dotyczącej polityki senioralnej w Polsce. Autorka artykułów m.in. Szkolenia pracowników samorządowych - aspekty prawne; Rady Seniorów jako przykład ciał kolegialnych reprezentujących środowiska osób starszych w ramach realizacji zadań własnych gmin. Współpracuje z wydawnictwem Wspólnota Samorządowa. Jest autorem części publikacji nt. „Zarządzanie strategiczne – regionalne i lokalne strategie rozwoju szkolnictwa zawodowego”. Jako przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie prowadziła sesje szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (prezydentów, burmistrzów, przedstawicieli władz lokalnych) w ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”. Certyfikowany trener. Prowadziła szkolenia m.in.: „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie grup tematycznych: „Aspekty prawne i przepisy prawa oświatowego”. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów unijnych. Koordynator programów międzynarodowych otrzymanych w postepowaniu konkursowym FRSE w Warszawie Grundtvig i Leonardo da Vinci w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”: Blended learning and teaching-B.L.A.T. "Ecology in my life", “The challenge of tutoring” „Social economy”. Obecnie pracownik służby cywilnej.


Back to Top