Prelegenci

Stanisław Dąbek

Stanisław Dąbek, adwokat i konsultant w warszawskim biurze Dentons, jest członkiem Praktyki Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji. Stanisław Dąbek posiada ponad 8 letnie doświadczenie związane z telekomunikacją, rozwojem sieci i infrastruktury szerokopasmowej i ICT. Zajmuje się zagadnieniami z obszaru cyberbezpieczeństwa, rozwoju infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej (ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne), a także pomocy publicznej i finansowania projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Jego doświadczenie obejmuje także zagadnienia związane z prawem telekomunikacyjnym, procesem wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej oraz legislacją w tym obszarze. W latach 2011 – 2015 jako Naczelnik Wydziału, a później Dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Ekspert ds. legislacji programu TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) w zakresie regulacji prawnych dotyczących inwestycji szerokopasmowych.

Back to Top