Prelegenci

Agnieszka Piskorz-Ryn

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UKSW; wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej; w latach 2004-2010 kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych na WPiA UKSW; wieloletni pracownik Tygodnika Samorządu Terytorialnego „Wspólnota“; koordynatorka w projekcie „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym“; uczestnik projektów badawczych; doświadczony trener; autorka opinii dla instytucji publicznych, w tym Sejmu RP i ministerstw; autorka wielu publikacji, w tym książkowych; uczestnik gremiów doradczych związanych z szeroko rozumianym prawem informacyjnym; specjalistka w zakresie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji oraz ochrony informacji, w tym tajemnic prawnie chronionych.

Back to Top