Prelegenci

Katarzyna Śpiewok

Katarzyna Śpiewok posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej z czego ponad 15-letenie na stanowisku kierowniczym w urzędzie miasta na prawach powiatu. Od 2008 roku pełni funkcję dyrektora Urzędu w Gliwicach. Odpowiada m.in. za kształtowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostce samorządu terytorialnego.

SEMINARIUM ODBYŁO SIĘ W DNIACH

6 - 7. 06. 2017

Back to Top