Prelegenci

Artur Habza

Tematyką gospodarki oraz wspieraniem przedsiębiorczości zajmuje się od 2007 roku. Pracował m.in. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, gdzie zajmował się oceną projektów w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, skierowanych na wsparcie przedsiębiorczości. Zajmował się również doradztwem biznesowym. Był bezpośrednio odpowiedzialny za opracowanie oraz koordynację projektu kluczowego „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”.

Back to Top