Prelegenci

Beata Potemska

Beata Potemska – doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, prowadząca zajęcia z zakresu zarządzania w JST, autorka publikacji o tematyce samorządowej, współpracuje z wydawnictwem Municipium SA, Infor PL SA, główny specjalista w Urzędzie Miasta Łodzi.

SEMINARIUM ODBYŁO SIĘ W DNIACH

6 - 7. 06. 2017

Back to Top