Prelegenci

Paweł Nowak

Paweł A. Nowak - absolwent politologii UW, doktor ekonomii UŁ. Od 2010 r. pracownik Katedry Gospodarki Samorządu Terytorialnego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce społeczeństwa informacyjnego oraz zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz funkcjonowaniem władzy i administracji publicznej w Polsce. Autor artykułów i współautor monografii naukowych poświęconych powyższej problematyce. Pomysłodawca i redaktor naukowy ukazującej się od 2009 r. serii INNOWACJE (wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego). Od 2007 r. p.o. Naczelnika Wydziału społeczeństwa informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Auto, współautor, koordynator kilkunastu projektów z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego. Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej, Członek Zespołu ekspertów ds. społeczeństwa informacyjnego Związku Województw RP”

Back to Top