Prelegenci

Sebastian Gajewski

Doktor nauk prawnych, zajmuje sie prawem i postępowaniem administracyjnym oraz sadowo administracyjnym, w tym w szczególności prawem samorządu terytorialnego. Prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych.

Back to Top