Prelegenci

Ewa Jakubowska

Ewa Jakubowska - specjalista z zakresu prawa pracy, polityki personalnej, ochrony informacji niejawnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji rządowej oraz samorządowej, praktyk i szkoleniowiec z zakresu komunikacji personalnej, budowania zespołu. Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.


Back to Top