Prelegenci

Ewa Jakubowska

Ewa Jakubowska - specjalista z zakresu prawa pracy, polityki personalnej, ochrony informacji niejawnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji rządowej oraz samorządowej, praktyk i szkoleniowiec z zakresu komunikacji personalnej, budowania zespołu. Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

SEMINARIUM ODBYŁO SIĘ W DNIACH

6 - 7. 06. 2017

Back to Top