Marek Smulczyk

Marek Smulczyk jest badaczem zajmującym się psychologią i socjologią edukacji. Od kilku lat realizuje programy badawcze dotyczące jakości edukacji, pomiaru kompetencji oraz monitorowania osiągnięć szkolnych. Uczestniczył w międzynarodowych programach badawczych takich jak TEDS-M, ICILS, PISA edycja 2009, 2012 i 2015. Koordynował realizację polskich paneli edukacyjnych dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Ukończył studia psychologiczne i pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jest wykładowcą akademickim i trenerem z zakresu psychologii społecznej i pedagogiki. Autor kilkunastu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych. Obecnie zajmuje się wpływem czynników sukcesu i ryzyka edukacyjnego na procesy ruchliwości społecznej. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w Fundacji Naukowej Evidence Institute.

Back to Top