V Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy 26-27 czerwca 2018 r Pałac Kultury i Nauki, Warszawa

slide1

V Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy 26-27 czerwca 2018 r Pałac Kultury i Nauki, Warszawa

Slide

V Ogólnopolskie Seminarium Sekretarzy 26-27 czerwca 2018 r Pałac Kultury i Nauki, Warszawa

slide4
 

Relacja z IV ogólnopolskiego seminarium sekretarzy


 

Pobierz program konferencji

26 czerwca 2018

11.00–12.00
Rejestracja uczestników
12.00–12.15
Inauguracja konferencji i powitanie uczestników
12.15–13.00
VIP speaker
13.00–14.00
Pozycja i obowiązki sekretarza w kontekście zmieniających się przepisów prawnych
14.00-14.30
Przerwa kawowa
14.30–15.30
Cyfryzacja usług publicznych – model wdrażania, efekty
15.30–16.30
Przerwa obiadowa
16.30–17.30
Organizacja wyborów – zadania JST
17.30-19.30
Przerwa techniczna / zwiedzanie tarasu widokowego PKiN
 
Uroczysta kolacja, spektakl teatralny i after party

27 czerwca 2018

 

Zarządzanie urzędem
 

HR i prawo pracy
 

Kontakt z mieszkańcem
konsultacje i usługi

10.00–11.00

1. Usprawnianie i automatyzacja procesów w urzędach. Jak poprawić system?
2. Zarządzanie satysfakcją klienta – jaki jest jego sens?
3. Dostosowywanie zarządzania dokumentacją w urzędzie do RODO. Czy wszyscy zdążyli?
4. Komunikacja między urzędami jako prawny obowiązek a jego skutecznosć i prawidłowość
5. Rejestry centralne i lokalne a ich kompatybilność jako wyzwanie

1. Szczegółowe zagadnienia związane z przetwarzaniem danych związanych z zatrudnieniem w świetle RODO
2. Dane osobowe kandydata w procesie rekrutacyjnym w świetle zmian polskich przepisów prawa – problemy i wątpliwości
3. Dane osobowe przetwarzane w okresie zatrudnienia w świetle zmian przepisów prawa – pojawiające się wątpliwości
4. Monitorowanie pracowników

1. Stan wdrażania e-usług w administracji
2. Bezpieczeństwo korzystania z e-usług
3. e-Podatki lokalne – łatwiej, szybciej, przyjaźniej
4. E-obsługa mieszkańca: elektroniczny dostęp do informacji o gruntach i budynkach, terenach pod inwestycje, poprawa udostępnienia informacji dla mieszkańców na temat sposobu załatwienia i przebiegu sprawy

1. Automatyzacja wysyłania powiadomień o zagrożeniach i synchronizacja z Regionalnym Systemem Ochraniania
2. Jakich informacji potrzebują i oczekują mieszkańcy?
3. Dodawanie informacji przez mieszkańców o zauważonych zagrożeniach, awariach, usterkach

11.00–11.30
Przerwa kawowa
11.30–12.30

1. Struktura organizacyjna urzędu
2. Zarządzanie procesami decyzyjnymi
3. Przepływ informacji oraz system tworzenia i obiegu dokumentów
4. System kontroli

1. Czym motywować pracowników poza finansami? Czy pracujemy tylko dla pieniędzy? Kultura JST czyli wiarygodność pracodawcy na każdym etapie, efektywna komunikacja wewnętrzna, dobra atmosfera pracy, poczucie wartości pracowników i budowanie płaszczyzny lojalności.
2. Marka i kultura pracodawcy ma coraz większe znaczenie – jak wypracować ją w urzędzie? Pracownik najlepszym ambasadorem pracodawcy.
3. Czym przyciągnąć specjalistów do urzędu i jak ich skutecznie zatrzymać?

Samorządy dostosowały wewnętrzne polityki bezpieczeństwa do przepisów RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Gdzie jednak nadal pojawiają się niebezpieczeństwa i luki w zabepieczeniu tych danych? Czy mieszkańcy zdają sobie sprawę ze swoich nowych uprawnień? Co pokazuje dotychczasowa praktyka i jakie możemy wyciągnąć wnioski na tym etapie?

12.30–13.00
Przerwa kawowa
13.00–14.00

1. Wyzwania stojące przed specjalistami od IT w samorządzie, konieczne działania i inwestycje – jak przekonać do nich włodarzy?
2. Być krok przed hakerem – jakie są najskuteczniejsze sposoby zapobiegania wyciekowi informacji. Słabe punkty w JST
3. Cyberbezpieczeństwo w JST okiem prawnika, czyli prawne aspekty cyberbezpieczeństwa
4. A gdy już dojdzie do naruszeń zasad ochrony danych osobowych – procedura postępowania

Jaki wpływ mogą mieć nowe lub projektowane przepisy prawa pracy na funkcjonowanie samorządów? Jak je zastosować w praktyce? Które z dokumentów muszą ulec zmianie, aby były zgodne z nowymi regulacjami.

1. Jak dostosować Contact Center do obsługi osób niepełnosprawnych. Dedykowane rozwiązania informatyczne
2. Rozwiązania do obsługi osób mających problem z dotarciem do urzędu: np. wideoczaty

14.00-14.30
Przerwa kawowa
14.30-15.30

Jak odróżnić wniosek o udostępnienie informacji publicznej od wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej? Jakie praktyczne konsekwencje mają przepisy unijne o ochronie danych osobowych dla stosowania przepisów o dostępie do informacji i jej ponownego wykorzystywania?

1. Granice dopuszczalnej kontroli pracowników przez pracodawcę; gdzie kończy się legalność; prywatność pracownika: monitoring w urzędzie, zdalny monitoring komputerów; przeglądanie korespondencji lub forów społecznościowych; przeszukiwanie toreb, badanie alkomatem
2. Ograniczenia w dostępie do dokumentów w urzędzie – wybór pracowników, zakres i treść ich upoważnień, praktyczne problemy z przestrzeganiem posiadanych upoważnień
3. Kontrola czasu pracy – praktyczne i skuteczne rozwiązania. Jaki czas zaliczamy do czasu pracy w JST?

1. Jak przygotować się do zmian w organizacji biura rady i urzędu w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
2. Praktyczna realizacja obowiązku sporządzania i utrwalania imiennego sposobu głosowania, transmitowania i utrwalania obrad rady oraz udostępniania ich „w inny zwyczajowo przyjęty sposób”; rozpatrywanie raportu o stanie JST i przyjmowanie wotum zaufania dla organu zarządzającego, obowiązek powołania komisji skarg, wniosków i petycji, nowe uprawnienia radnego do kontroli, składania interpelacji i zapytań
3. Jak prawidłowo podejść do nowelizacji statutów – problemy legislacyjne
4. Nowe kompetencje przewodniczącego wobec pracowników biura rady – wątpliwości interpretacyjne

15.30–16.30
Przerwa obiadowa

Pobierz program konferencji

 

Prelegenci

Partnerzy

WSPÓŁORGANIZATORZY

Municipiumwarszawa

Patronat Medialny

logo wspolnota pracownik samorzadowy

PARTNERZY

Studio

W ubiegłych latach zaufali nam

PATRONATY
ŚRODOWISKOWE

Szgip logo sgipw logo zmp bug logo

 

Izba gospodarki elektronicznej ZGL piit

Partnerzy

logo esesja COIG legalis bpp
 
eib Microsoft Inter Broker Synergia
 
SMSapi Enova360pcbic Orange
 
bluemedia zeto IS KIR
 
ibs logo-RPP_HoN

Patronat Medialny

tvp 3logo nowy tydzien dzienik wschodni polskie radio lublin

 

grupa rmf regioportal logo logo wspolnota pracownik samorzadowy

 

lubelska tv panorama lubelska sas it w administracji
Back to Top