Historia

Skuteczne zarządzanie urzędem, efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim, narzędzia wspierające rekrutację pracowników, problemy związane z cyfryzacją urzędów (w tym zapobieganie zagrożeniom informatycznym) to najważniejsze tematy poruszane na III Ogólnopolskim Seminarium Sekretarzy, które w tym roku odbyło się w Muzeum Miasta Łodzi oraz Andel’s Hotel w dniach 16-17 czerwca w Łodzi.

Andel

Pierwszego dnia, w przepięknych wnętrzach jednego z najbardziej okazałych budynków Łodzi, w dawnym pałacu łódzkiego fabrykanta Izraela Poznańskiego, rozmawiano przede wszystkim o nowych zadaniach administracji samorządowej zawartych w założeniach Narodowej Strategii dla Cyberbezpieczeństwa, która ma być gotowa do końca roku. Jej zadaniem jest zbudowanie minimalnych warunków ochrony cyberprzestrzeni. Na razie jednak z jej założeń wciąż nie wynika jasny podział kompetencji instytucji i podmiotów biznesowych, które będą odpowiedzialne za realizacje zadań cyberochrony. Poza tym w samorządach brakuje i wiedzy, i wolnych środków. Wszyscy jednak zgodnie przyznali, że taki dokument jest bardzo potrzebny. Choć nie zmienia to faktu, że każdy samorząd musi sam, we własnym zakresie zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Wieczór umilił koncert akustyczny Luigiego Pagano, który przypomniał uczestnikom najpiękniejsze włoskie standardy. Po kolacji, wspólnie kibicowaliśmy polskiej drużynie w meczu z Niemcami. Mimo tak aktywnego pierwszego dnia i wieczoru, w piątek na wszystkich trzech modułach tematycznych, czyli: Zarządzaniu urzędem, HR i prawo pracy oraz Cyfryzacji urzędu były pełne sale. Ogromne emocje jak zazwyczaj wzbudził panel poświęcony pozycji sekretarza w urzędzie oraz braku ustawowego katalogu zadań sekretarza. W czasie dyskusji bardzo jaskrawo zarysowały się różnice pomiędzy sekretarzami z dużych miast i małych jednostek. Zacięta dyskusja rozgorzała także w module poświęconym zarządzaniu urzędem i panelu dotyczącym wzrostowi zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego. Sławomir Wojciechowski, kierownik USC w Nowej Soli przedstawił wstępne wyniki raportu z badania 70 urzędów pod kątem działania aplikacji Źródło przeprowadzone przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. Wykazały one, że dotacje celowe pokrywały średnio 50% ogólnych kosztów zadań zleconych a ich wysokość nie ulegała zmianie pomimo wzrostu cen towarów i usług. Podkreślano, że USC nie mają możliwości rozwoju i modernizacji przestarzałej już infrastruktury teleinformatycznej. Tym samym konieczna jest modyfikacja katalogu zadań USC oraz ponowne przeliczenie i urealnienie czasochłonności w poszczególnych zadaniach USC.

Miłym akcentem w trakcie drugiego dnia seminarium było losowanie wśród uczestników nagród ufundowanych przez partnerów biznesowych oraz MUNICIPIUM. Nagrodami były między innymi książki „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” pod red. dr Marleny Sakowskiej-Baryły oraz dra Marcina Górskiego wydanej przez Municipium SA Partnerem Generalnym III Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy była firma Point Sp. z o.o. Partnerzy biznesowi: Asseco Data Systems SA, COIG, Crido Taxand, Curulis, ESRI, Gallup Arteria Management Sp. z o.o. S.k., Geopolis, HD System Plus, MW Concept ‒ e-Sesja, Wolters Kluwer, ZETO Softoware Sp. z o.o.

W III Ogólnopolskim Seminarium Sekretarzy uczestniczyło ponad 160 osób ‒ sekretarzy, osób odpowiedzialnych za politykę kadrową w urzędzie, szefów IT, kierowników urzędów stanu cywilnego. Odbyło się 15 paneli, w ramach 3 modułów tematycznych.

Galeria zdjęć

16 czerwca

Podczas zajęć

III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016

W kuluarach

III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016

A wieczorem ...

III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016

17 czerwca

Podczas zajęć

III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016

W kuluarach

III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SEKRETARZY 2016


Back to Top